Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

Sprekers 2015

De Dag van De Financial vond plaats op 8 oktober 2015.

Mathijs Bouman - econoom en journalist (RTL Z, FD)

Mathijs BoumanDagvoorzitter

Mathijs Bouman treedt wekelijks op als beurscommentator bij RTL Z en is regelmatig te gast bij actualiteitenprogramma’s als De Wereld Draait Door, Nieuwsuur, RTL Nieuws en het nieuwe Z In Zaken. Hij is vaste columnist van Het Financieele Dagblad en leidt sinds 2011 het jaarcongres van NBA-VRC: de Dag van De Financial.

 


Marc de Wit - senior project manager Circle Economy

Marc de WitMaak kennis met de circulaire economie

In het hart van de Nederlandse expertise, initiatieven en samenwerkingen op het gebied van circulaire economie bevindt zich de coöperatie Circle Economy, al in 2009 opgericht door oud-Bols ceo Robert-Jan van Ogtrop. Spreker Marc de Wit laat u kennismaken met het waarom, de oorsprong en het concept van de circular economy. Tijdens een Masterclass in het middagprogramma zoomt hij verder in op onder meer financiële tools die nodig zijn om circulaire afwegingen en business cases op de juiste waarde te schatten.

Bekijk de presentatie


Coert Zachariasse - ceo Delta Development Group

Coert Zachariasse

Business as an engine for change: Nederland als toekomstige circular hotspot

De Cradle to Cradle ontwikkeling van zakelijk vastgoed heeft de toekomst, maar noem het alleen niet duurzaam, benadrukt ceo Coert Zachariasse RA. ‘Bedrijven doen dit alleen als het loont.’ Delta Development Group is een internationale ontwikkelaar van vastgoed. Een van zijn projecten is de ontwikkeling van Park 20‌‌/20, een beoogd broedplaats van activiteiten, talent en kennis op het gebied van circulaire economie. Dit project neemt een centrale plek in binnen de ambitie van een aantal vooraanstaande organisaties om Nederland tijdens het komend EU-voorzitterschap in 2016 neer te zetten als circular hotspot.

Bekijk de presentatie


Femke Groothuis - directeur The Ex’tax Project

Femke Groothuis

New era. New plan.

Wat zijn de financiële voorwaarden voor een circulaire economie? De Nederlandse denktank The Ex’tax Project maakte samen met belastingexperts van Deloitte, EY, KPMG Meijburg en PwC een case studie van Nederland. Eind 2014 publiceerde de groep het rapport New Era, New Plan. Daarin wordt uiteengezet hoe fiscale aanpassingen de hefboom vormen zodat werkgelegenheid toeneemt, en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen afneemt. The Ex’tax Project komt voort uit het geestelijk erfgoed van Eckart Wintzen. Zijn visie op de tax shift van arbeid naar natuurlijke hulpbronnen is inmiddels omarmd door organisaties als de OESO, het IMF, de Eurogroep en de Europese Commissie.

Femke Groothuis, directeur van The Ex’tax Project, verschaft ons een vergezicht op ontwikkelingen die grote (financiële) gevolgen zullen hebben voor iedere bedrijfsvoering. Beter gezegd: die een gezonde bedrijfsvoering ook op lange termijn mogelijk maken.

Bekijk de presentatie


Huib Broekhuis - ondernemer en auteur ‘Beyond MBA’

Huib Broekhuis

Focus op winst leidt tot verlies

‘Ga ik iets toevoegen aan deze wereld, of ga ik iets aan de aarde onttrekken?’ Volgens schrijver en Beyond MBA initiator Huib Broekhuis heeft het ‘MBA-denken’ het nodige goeds opgeleverd, maar ook ervoor gezorgd dat veel organisaties hun ‘ziel’ hebben verloren door een (te) eenzijdige focus op winst en efficiency. Vanuit eigen ervaring als ondernemer in de wereld van organisatieontwikkeling en leiderschap stelt hij vast dat bedrijven het verschil kunnen maken. ‘Beyond MBA’ helpt leiders van nu de bedrijven van de toekomst te creëren. Dit vraagt om een betere balans tussen purpose en profit: inzichten waarmee u als financial echt(e) waarde toe kunt voegen.

Bekijk de presentatie


Olaf van der Kolk - commercieel operationeel manager Reststoffenunie

Olaf van der Kolk

Waardecreatie uit reststoffen

Circulair denken is bij uitstek van toepassing op Reststoffenunie, dat reeds twintig jaar geleden werd opgericht door (op dat moment 24) Nederlandse waterbedrijven. Geleid door zowel economische als duurzaamheidsmotieven slaagt het erin afvalstoffen uit water af te zetten als grondstof in diverse sectoren. Dat dit ook in financieel opzicht een gezonde zaak is bewijst de FD Gazelle Award die de organisatie in 2013 en 2014 ontving. Olaf van der Kolk licht toe wat er komt kijken bij deze op samenwerking gebaseerde vorm van waardecreatie, die dit jaar tevens de Resource Recovery Award van de International Water Assosiation heeft opgeleverd, plus een nominatie voor de Guardian Sustainable Business Award.

Bekijk de presentatie


Léon Wijnands - global head of sustainability ING

Leon Wijnands Rethinking finance

Ook volgens ING is circulaire economie 'here to stay'. Voor ondernemingen geldt in feite hetzelfde als voor de mensheid: zonder fundamentele (bedrijfs)economische veranderingen gaan we het op termijn niet redden. Welke kansen heeft circulaire economie ons te bieden? Wat zijn de gevolgen voor huidige en toekomstige business modellen, en wat verandert er daardoor voor 'finance'? Global head of sustainability Léon Wijnands werpt een realistische blik op deze vragen en de consequenties voor uw taak als financieel professional.

Bekijk de presentatie


Frank Roerink - cfo Avantium

Frank Roerink

Van duurzame kennis naar waarde

Het Nederlandse Avantium is op weg om een toonaangevende positie te veroveren op het gebied van bio-based plastics. Met investeerders als Coca-Cola en Danone ligt het bedrijf op koers om op grote schaal duurzame flessen en verpakkingen te produceren, die bovendien betere kwaliteiten bezitten dan conventionele. U hoort van cfo Frank Roerink welk pad deze onderneming aflegt in technologisch en financieel opzicht. Het ‘Europees cleantech bedrijf 2014’ bewijst dat R&D en de focus op duurzaamheid de basis vormen voor een kansrijke –en schone– toekomst.

Bekijk de presentatie


In de middag heeft u de keuze uit onder meer de volgende MASTERCLASSES: 

Rens van Tilburg - econoom en directeur Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht

Rens van Tilburg

De route naar een duurzaam financieel systeem

Vijf jaar voordat 'Dit kan niet waar zijn' van Joris Luyendijk verscheen, stelde het Sustainable Finance Lab, een denktank van academici van verschillende universiteiten opgericht door onder meer UU-hoogleraar Herman Wijffels en Triodos, zich de vraag hoe een stabiele en duurzame financiële sector eruit zou zien. Econoom en directeur Rens van Tilburg schetst de achterliggende problemen en de systeemveranderingen die nodig zijn om tot een werkelijk duurzame sector te komen.

Bekijk de presentatie


Mede mogelijk gemaakt door Vakmedianet

Marga Hoek – auteur, oprichtster en directeur De Groene Zaak

Marga Hoek

Van CFO naar CVO (Masterclass aangeboden door Vakmedianet)

Marga Hoek gaat in deze Masterclass in op de transformatie van de CFO naar een Chief Value Officer (CVO). De CVO waakt erover dat alle bedrijfsprocessen en organisatorische eenheden gericht zijn op een bedrijfsbreed doel: het creëren en maximaliseren van waarde. De verschuiving van financieel management naar waardemanagement vereist dat ook niet-financiële waarde, op het gebied van sociale en ecologische activa, in geld kan worden uitgedrukt. De rol van integrated reporting is hierbij van groot belang.

In de week van de duurzaamheid (5-9 oktober) wordt op de Dag van De Financial tevens de nieuwe internationale editie gelanceerd van het succesvolle en bekroonde boek Zakendoen in de Nieuwe Economie. Deze internationale editie bevat 50 cases van over de hele wereld; het wereldwijde perspectief is als vertrekpunt genomen. Eerder schreef de jury van Managementboek van het Jaar 2014: "Het boek gaat voorop in de nieuwe realiteit van ons maatschappelijk-economisch bestel, is tegelijk conceptueel en praktijkgericht, daagt een breed lezerspubliek uit nieuwe wegen in te slaan".

In 2010 richtte zij met een aantal CEO’s De Groene Zaak op en leidde dit succesvol naar een netwerkorganisatie van inmiddels meer dan 200 ondernemingen. In 2013 volgde Het Groene Brein, een netwerk van meer dan 80 wetenschappers, die multidisciplinair de bijbehorende nieuwe kennis ontwikkelen en delen met de maatschappij.

Bekijk de presentatie


Peter Soorsma - adviseur van Gemeente
Amsterdam en de Systeemgarage
Floris Lazrak - senior onderzoeker van AEPB Onderzoek en Advies
Peter SoorsmaFloris LazrakDe (on)tastbaarheid van maatschappelijk rendement
(Masterclass op initiatief van de Academie Publieke Sector)

Hoeveel kost een gezin dat hun huis uitgezet wordt (en wat levert het op)? Hoeveel investeringen in het voorkomen van schooluitval zijn rendabel? Wanneer loont preventie (en hoeveel dan)? Wat zijn duurzame maatschappelijke investeringen? Het debat over deze vragen wordt gevoerd op basis van politieke overtuigingen. De basis voor investeringsbeslissingen is vaak de termijn van de wethouder of minister en zijn of haar begroting. Maar wat zijn de werkelijke kosten en baten en over welke partijen zijn ze verdeeld? Een vraag die belangrijker wordt nu de overheid zich terugtrekt en ruimte wil geven aan de participatiemaatschappij.

Academie Publieke Sector

Een methode om hier inzicht in te krijgen is de maatschappelijke kosten-baten analyse. De groeiende populariteit van deze methodiek ligt in de zoektocht van de overheid en haar partners naar duurzame investeringen. Maar het waarderen van (immateriële) opbrengsten en baten in deze context is complex. Economische en econometrische waarderingsmodellen geven investeerders en incasseerders inzicht in de monetaire waarde van immateriële effecten. Daardoor kan duidelijk worden hoe de maatschappelijke waarde over belanghebbenden is verdeeld.

Peter Soorsma - adviseur van Gemeente Amsterdam en de Systeemgarage - en Floris Lazrak - senior onderzoeker van AEPB Onderzoek en Advies - geven een Masterclass over de financiële impact van maatschappelijke waarde binnen de circulaire en inclusieve economie.

Bekijk de presentatie


Femke Groothuis - directeur The Ex’tax ProjectMarc de Wit - senior project manager Circle EconomyFemke GroothuisMarc de WitCircular business op waarde geschat

Een gezamenlijke Masterclass van The Ex’tax Project en Circle Economy. Hierin wordt dieper ingezoomd op de tools waarmee u gefundeerde –financiële– afwegingen kunt maken met betrekking tot circulaire business modellen: assessing circular trade-offs. Hierbij wordt de case Philips Lighting als uitgangspunt genomen en van meerdere kanten belicht: wat zijn voor- en nadelen van constructies waarbij de producent eigenaar blijft en de klant een dienst afneemt in plaats van een product? Dit heeft concrete gevolgen voor het omgaan met grondstoffen en product design, maar zeker ook voor contracten, kasstromen en de factor arbeid. Deze workshop met Femke Groothuis en Marc de Wit biedt dé kans om ook uw eigen business (model) tegen het circulaire licht te houden.

Bekijk de presentatie


Jan Bouwens – hoogleraar Accounting aan de Universiteit van Amsterdam

Jan Bouwens

MCA Masterclass: identificatie & control: een positieve spiraal?

Bedrijven die volgens het principe van de circulaire economie willen opereren, hebben behoefte aan medewerkers die op dezelfde manier denken en werken. Maar hoe bereik je dit? Kan men achteraf medewerkers proberen te overtuigen van een bepaalde visie, of zoek je mensen die zich identificeren met de visie en daarom ‘van nature’ ermee in overeenstemming zijn? En, in hoeverre gaat dit op voor financieel professionals?

Hoogleraar Jan Bouwens (UvA) heeft onderzoek gedaan onder accountants in business en RC’s naar de invloed van identificatie met de doelen van de organisatie. Tijdens deze Masterclass laat hij zien dat identificatie met het bedrijf niet per definitie tot gewenst gedrag leidt bij de controller/financieel manager. In zijn streven te handelen in overeenstemming met de bedrijfsdoeleinden, verliest deze soms zijn ‘onafhankelijke’ blik als financieel geweten. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat in deze sessie ook het belang van identificatie binnen het eigen bedrijf wordt besproken.

Bekijk de presentatie


Diana de Graaf - senior manager
EY Cleantech and Sustainability
Roel Drost - senior manager
EY Cleantech and Sustainability
Diana de GraafRoel DrostOp zoek naar de belangrijkste drivers voor circulaire economie voor uw bedrijf
(Masterclass aangeboden door EY)

De motivatie om te starten met circulaire economie wordt ingegeven door risico's op het vlak van grondstoffen, zoals leveringszekerheid en prijsvolatiliteit. Daarnaast werken bedrijven aan het verbeteren van hun maatschappelijke impact. Maar waar begin je, welke risico's zijn er voor uw bedrijf en waar zit eigenlijk de grootste maatschappelijke impact? We zullen ingaan op methoden en technieken om grondstofrisico's in kaart te brengen met behulp van levenscyclus analyse en input-output modelling. Daarbij komen praktijkvoorbeelden uitvoerig aan bod.

Mede mogelijk gemaakt door EY

Zo maakt een internationaal retailbedrijf gebruik van (financiële) spend data, input/output modellen en levenscyclus analyse om hotspots te vinden in hun supply chain: met deze analyse wordt niet alleen inzichtelijk welke productgroepen zorgen voor de grootste impact maar ook in welke sourcing landen deze ontstaat. Er wordt door het ministerie van EZ momenteel ook gewerkt aan instrumenten aan een online (self-assessment) tool om de risico's van grondstoffen in kaart te brengen voor bedrijven op basis van hun productenportfolio. Daarin worden deze tevens vertaald in handelingsperspectieven, risico's en kansen zodat ondernemingen praktische handvatten worden geboden om aan de slag te gaan met circulaire business modellen.

Bekijk de presentatie


André Veneman - director of sustainability AkzoNobelAdrian de Groot Ruiz - executive director True PriceAndré VenemanAdrian de Groot Ruiz

Een multidimensionale winst- en verliesrekening: de 4D P&L

De laatste vijf jaar is er een opmerkelijke groei in het meten en waarderen van maatschappelijke impact door bedrijven. Denk aan bouwbedrijf BAM, verzekeraar Achmea of de Nederlandse Spoorwegen. Ze gebruiken deze informatie om de relatie tussen hun impact op bijv. leefomgeving, welvaart en welzijn, en kansen en risico’s te verkennen. Zo nemen ze de impact van investeringsprojecten uiteindelijk mee bij investeringsbeslissingen. Voor finance professionals biedt dit ruimte voor discussie, kansen en nieuwe inzichten in o.a. de verschillende typen waarden (kapitaal) die een organisatie creëert, de risico’s van bepaalde balansposten, de relatie tussen investeringsopties en verschillende typen impact, en de samenstelling van het investeringsportfolio als deze geoptimaliseerd wordt voor multidimensionale waardecreatie.

In samenwerking met AkzoNobel heeft True Price een multidimensionale winst-en-verliesrekening opgesteld voor een van haar business units in Brazilië. AkzoNobel en True Price geven samen een workshop over de case van de 4-D P&L van AkzoNobel, waarbij deelnemers op interactieve wijze kennis maken met de componenten van een 4-D P&L en ontdekken hoe deze zich verhoudt tot financiële modellen die gebruikt worden voor investeringsbeslissingen.

Bekijk de presentatie