Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

 • Toezien op integriteit

  Voor commissarissen en toezichthouders

 • € 850,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor leden: leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • € 850,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor niet-leden: alleen leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • 11 december 2017 - Amersfoort
 • 09:30 - 17:30
 • 7
 • Expert help

  Fundamental: cursussen die gevolgd kunnen worden zonder uitgebreide ervaring met het onderwerp. Een groot deel van deze cursussen is op postdoctoraal niveau.

  Advanced: verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s die fundamentals beheersen.

  Expert: verdieping voor senior financial executives (advanced +).

 • Openbaar accountants, Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers
 • Strategisch management, Ethiek & regelgeving

Als commissaris of toezichthouder zit u bij uitstek in een positie om bij te dragen aan het onderhouden en versterken van de integriteit van organisaties. Integriteit is een belangrijk thema voor goed toezicht. Dit betekent voor u een dubbele opdracht; de integriteit van u als toezichthouder en het toezicht houden op ethiek.

Doelstelling

Na deze masterclass weet u invulling te geven aan het begrip integriteit en kunt u dit vertalen naar uw integriteit als toezichthouder en het toezien op integriteit. U wordt zich bewust van de eigen rol als toezichthouder ten aanzien van integriteit en de noodzaak om integriteit in dialoog vorm en inhoud te geven.

Inhoud

Tijdens deze masterclass bespreken we valkuilen bij het operationaliseren van integriteit. U leert dat integriteit met name inhoud krijgt en kan worden getoetst in een dialoog. 

We bespreken onder andere met elkaar:

 • Wat zijn de gevolgen voor u en uw dubbele opdracht in de rol van toezichthouder?
 • Hoe kunt u integriteit operationaliseren?
 • Welke vragen moet ik stellen en hoe kan ik de antwoorden interpreteren?
 • Hoe kan ik toezicht houden op de mate waarin maatregelen zijn genomen om een integere bedrijfsvoering te waarborgen?
 • Hoe zorg ik ervoor dat integriteit voor meer staat dan het minimaliseren van juridische aansprakelijkheid, risicobeheersing en reputatiemanagement?

Het programma van deze masterclass is interactief. U filosofeert met mede-toezichthouders over uw dilemma's ten aanzien van integriteit en hoe u hiermee omgaat. Bovenal gaan we in op de vraag: hoe houdt u toezicht op de integriteit van uw organisatie? De masterclass is daarmee een gezamenlijke zoektocht naar een goede aanpak om integriteit mee te nemen in het toezicht.

Bestemd voor

Toezichthouders en commissarissen.