Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

 • Financiële instrumenten: derivaten

 • € 1.395,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor leden: leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • € 1.595,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor niet-leden: alleen leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • 19, 20 december 2017 - Ermelo
 • 10:00 - 20:00, 09:00 - 16:30
 • 14
 • Fundamental help

  Fundamental: cursussen die gevolgd kunnen worden zonder uitgebreide ervaring met het onderwerp. Een groot deel van deze cursussen is op postdoctoraal niveau.

  Advanced: verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s die fundamentals beheersen.

  Expert: verdieping voor senior financial executives (advanced +).

 • Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals, Controllers
 • Risicomanagement, Finance

Weinig financiële zaken zijn zó ondoorgrondelijk als derivaten en de verslaggeving daarover. Ondertussen neemt het derivatengebruik alleen maar toe. In deze cursus krijgt u de basisprincipes en verslaggevingsaspecten van derivaten uitgelegd.

Doelstelling

Met deze tweedaagse cursus doet u voldoende kennis op om derivaten en ontwikkelingen daarin te begrijpen en toe te passen.

Inhoud

Treasurers zetten derivaten regelmatig in als hedge-instrument om risico's af te dekken. Bijvoorbeeld bij ongewenste gevoeligheid voor prijsschommelingen op de valuta- en de grondstoffenmarkten of bij krediet- en renterisico's. Zet u derivaten zorgvuldig en verstandig in als instrument voor financieel risicomanagement dan vormen ze in feite een verzekering.

Luc Keuleneer geeft de eerste dag van deze cursus een overzicht van populaire derivaten en de basisprincipes. Verder vertelt hij hoe u derivaten kan begrijpen en waarderen. Pieter Veuger verzorgt de tweede dag. Deze dag staat volledig in het teken van verslaggevingsaspecten.

Bestemd voor

Accountants, controllers en andere financial executives die te maken hebben met derivaten.