Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

 • Leidinggeven aan gedragsverandering

 • € 695,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor leden: leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • € 795,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor niet-leden: alleen leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • 13 oktober 2017, 10 november 2017 - Eindhoven
 • 09:00 - 18:00, 13:30 - 18:00
 • 12
 • Advanced help

  Fundamental: cursussen die gevolgd kunnen worden zonder uitgebreide ervaring met het onderwerp. Een groot deel van deze cursussen is op postdoctoraal niveau.

  Advanced: verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s die fundamentals beheersen.

  Expert: verdieping voor senior financial executives (advanced +).

 • Accountants in business, Intern accountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
 • Algemeen, Persoonlijke vaardigheden, Strategisch management

 • Tussen de 1e en 2e bijeenkomst ontvangt u oefeningen en aandachtspunten. Bent u Registercontroller of Accountant In business dan kunt u deze besteden uren wegschrijven als zelfstudie in uw PE-registratie.

  RC's ontvangen een korting van 100 euro op de prijs voor niet-leden

Continue veranderingen en ontwikkelingen stellen steeds hogere eisen aan prestaties van financieel professionals. Het snel veranderende data tijdperk, de opkomst van duurzaam ondernemen en culturele organisatievraagstukken leiden bijvoorbeeld tot een groeiende noodzaak om gedrag snel en effectief in de gewenste richting om te buigen. Gedrag dat in lijn is met de doelstellingen van de organisatie. Uit onderzoek blijkt dat 80% van de gewenste gedragsveranderingen tot stand komt. Met andere woorden, het pad van gedragsverandering ligt bezaaid met struikelblokken. Wat kunt u doen om die struikelblokken te vermijden? Hoe slaagt u erin om uw eigen gedrag, dat van uw team of organisatie snel en succesvol te veranderen? In deze powerclass leert u de bewezen mechanismen kennen en gebruiken om in minimale tijd maximale gedragsverandering te realiseren.

Doelstelling

Na afloop heeft u niet alleen de theoretische bagage om volgens 5 aantoonbaar succesvolle stappen te veranderen, maar gaat u vooral ook zelf gericht aan de slag met een actieplan om uw eigen gedragsverandering, dat van uw team of organisatie vorm te geven.

Inhoud

Deze powerclass is een nieuwe leervorm die zich richt op snelle en praktijkgerichte leerervaringen, gedragsveranderingen en prestatieverbeteringen. De volgende uitgangspunten staan centraal:

 • Persoonlijke motivatie: de wil om de mechanismen gedragsverandering in de vingers te krijgen.
 • De overdracht van kennis vindt plaats in de vorm van 'speednotes' en is erop gericht om het geleerde zo snel mogelijk in praktijk te brengen;
 • We gaan verder dan het verschaffen van nieuwe inzichten en/of het realiseren van bewustwording. U bepaalt als deelnemer bij de start uw prestatiedoelen. Tijdens de powerclass wordt er nadrukkelijk op gelet dat aangeleerde veranderprincipes soepel in de dagelijkse praktijk van u als deelnemers kunnen worden ingepast. Niet eenmalig, maar 24/7.

In deze powerclass staat de wetenschappelijk bewezen aanpak centraal om gedrag in vijf stappen te veranderen. Wie deze stappen in de juiste volgorde en op de juiste wijze doorloopt, heeft 10 keer meer kans om binnen 90 dagen de gewenste gedragsverandering te effectueren.

Na de eerste bijeenkomst gaat u zelfstandig en met één van uw peers aan de slag om de geleerde principes in de praktijk te brengen. U krijgt aandachtspunten, oefeningen, tips en tools toegestuurd. Via een vast format geeft u aan welke vorderingen er worden gemaakt. Tijdens de tweede bijeenkomst worden leerervaringen besproken, wordt gekeken naar mogelijk betere aanvliegroutes en kijken we hoe belemmeringen kunnen worden doorbroken. Deze sessie bereidt u voor op het bekrachtigen en vasthouden van de ingang gezette gedragsverandering.

jk betere aanvliegroutes en kijken we hoe belemmeringen kunnen worden doorbroken. Deze sessie bereidt u voor op het bekrachtigen en vasthouden van de ingang gezette gedragsverandering.

Bestemd voor

Iedere financieel professional die betrokken is bij veranderingen in de organisatie die gedragsverandering vereisen.