Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

 • Cybersecurity en privacy in het publieke domein

 • € 525,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor leden: leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • € 625,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor niet-leden: alleen leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • 2 november 2017 - Leidschendam (VOL)
 • 10:30 - 18:00
 • 6
 • Advanced help

  Fundamental: cursussen die gevolgd kunnen worden zonder uitgebreide ervaring met het onderwerp. Een groot deel van deze cursussen is op postdoctoraal niveau.

  Advanced: verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s die fundamentals beheersen.

  Expert: verdieping voor senior financial executives (advanced +).

 • Openbaar accountants, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers
 • Specifiek voor de publieke sector, Risicomanagement, Strategisch management, Ethiek & regelgeving, IT & assurance

 • EICPC-leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs.

  Lees de reviews

Cybersecurity & privacy is een essentieel onderdeel van het risicomanagement van uw organisatie. Bent u zich daar voldoende van bewust? Deze cursus richt zich op de risico's die cybersecurity met zich meebrengt voor u, uw organisatie en in het licht van de maatschappelijke opdracht waar u voor staat. Het zijn risicoaspecten waar u als financial inzicht in behoort te hebben en overzicht van te kunnen bieden.

Lees het artikel Beveiliging data

Doelstelling

De cursus heeft een praktisch en een theoretisch gedeelte. In het praktisch gedeelte leert u te kijken door de bril van een criminele hacker. U ziet de modus operandi van de hacker en u wordt meegenomen naar onder andere het dark-web waar gestolen data worden verhandeld. Het theoretische gedeelte is expliciet afgestemd op de bedreigingen en vereisten in het publieke domein. U krijgt handvatten aangereikt hoe u kunt bijdragen aan de juiste analyse van cyberrisico's voor uw organisatie en implementatie van toepassing zijnde standaarden.

Het onderwerp wordt vanuit de volgende drie invalshoeken benaderd:

 • Techniek
 • Mens & organisatie
 • Juridisch kader

Inhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • risicoanalyse, beheersing en management
 • de beleidsregels en richtsnoeren van de Autoriteit Persoonsgegevens
 • wat is een datalek?
 • draaiboek en meldings-proces bij een datalek
 • documentatie en logging aanleggen
 • gebruik software van derden / Cloud diensten (SAAS / PAAS)
 • Privacy Impact Assessment (PIA)
 • Privacy By Design
 • FG / Privacy Officer
 • de bewerkersovereenkomst
 • Gebruik ISO27001 als leidraad (met verwijzing naar sectorspecifieke
 • standaarden NEN7510 / BIR / BIG)

Aandachtsgebieden die terugkomen in de cursus:

 • Lokaal opgeslagen data
 • Data opslag- en verwerking door Cloud providers
 • Gebruik van mobiele apparatuur (BYOD)
 • Wi-Fi gebruik door werknemers
 • Gebruik van USB-sticks
 • Gebruik email
 • Afwegingen tussen gebruikersgemak en veiligheid
 • Risico op malware / virussen / cryptolocker etc
cryptolocker etc

Bestemd voor

Controllers, accountants in business, intern en overheidsaccountants, openbaar accountants, en financieel beleidsmedewerkers werkzaam in/voor de publieke sector