Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

 • Fraude-alertheid in de publieke sector

 • € 450,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor leden: leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • € 525,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor niet-leden: alleen leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • 24 oktober 2017 - Utrecht
 • 13:30 - 19:15
 • 5
 • Fundamental help

  Fundamental: cursussen die gevolgd kunnen worden zonder uitgebreide ervaring met het onderwerp. Een groot deel van deze cursussen is op postdoctoraal niveau.

  Advanced: verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s die fundamentals beheersen.

  Expert: verdieping voor senior financial executives (advanced +).

 • Accountants in business, Intern accountants, Overheidsaccountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor
 • Persoonlijke vaardigheden, Specifiek voor de publieke sector, Risicomanagement, Ethiek & regelgeving, Finance, Governance & assurance

 • EICPC - leden kunnen zich inschrijven voor de ledenprijs

Misleiding, verhulling en bedrog tekenen het veelkoppige monster dat fraude heet. Vroeg of laat stuiten financials werkzaam in de (semi-)publieke sector op dit monster. In de praktijk wordt de meeste fraude bij toeval ontdekt. Fraude met zorgbudgetten, met subsidies, met declaraties, maar ook met aanbestedingen zijn in de praktijk aan de orde van de dag. Maar wat is fraude nu echt? Hoe dun is de lijn tussen onregelmatig en onrechtmatig? En is het ver van ons bed of gebeurt het juist niet alleen bij de buren. Wat vragen toezichthouders op dit vlak van ons? Hoe alert zijn we en hoe focussen we op de reële risico's? Fraude is iets waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen en we zullen meer zien door anders te (leren) kijken.

Doelstelling

Deze cursus richt zich op het geven van inzicht in hoe frauderisico's te signaleren en te detecteren teneinde fraude binnen de eigen publieke organisatie te kunnen beheersen. Inzicht in de aard van fraude is essentieel om:

 • bij te dragen aan een cultuur van alertheid waarin het plegen van fraude substantieel bemoeilijkt en de kans tot detectie danig vergroot wordt;
 • te bepalen wat hierin je rol is en wat je mogelijkheden zijn;
 • te bepalen bij wie je wat rapporteert.

Inhoud

Tijdens deze cursus zullen de volgende aspecten aan bod komen:

 • Begripsbepaling van fraude, corruptie en ander niet integer ongerief
 • Risicofactoren fraude en corruptie in de publieke sfeer
 • De rol van de financieel professionalÍ de do's en dont's
 • Casuïstiek: 2 praktijkcases
 • Onderzoeksmodel: uitgangspunten voor goed onderzoek (incl. dilemma's, geheimhouding/meldingsplicht)
 • Wat hebben we geleerd, wat gaan we vervolgens doen?
 • Trends en ontwikkelingen

Deze cursus wordt verzorgd in samenwerking met 3Masters opleidingen.

Bestemd voor

Hoogopgeleide financials werkzaam in de (semi-)publieke sector.