Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

 • Rondetafel woningcoöperaties

  Woningwet is een feit: opmaat naar evaluatie 2018

 • € 295,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor leden: leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • € 295,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor niet-leden: alleen leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • 14:00 - 18:30
 • 4
 • Advanced help

  Fundamental: cursussen die gevolgd kunnen worden zonder uitgebreide ervaring met het onderwerp. Een groot deel van deze cursussen is op postdoctoraal niveau.

  Advanced: verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s die fundamentals beheersen.

  Expert: verdieping voor senior financial executives (advanced +).

 • Openbaar accountants, Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers, Leden Management
 • Specifiek voor de publieke sector, Strategisch management, Ethiek & regelgeving, Governance & assurance

De Woningwet heeft het speelveld "blijvend" veranderd. Met deze rondetafel gaan we niet in op de nieuwe regels zelf, maar wel op hun impact op onze operationele context. Hoe kunnen we -met behoud van het goede- de beperkende en belemmerende effecten verminderen? Welke bijdrage kunnen we vanuit onze diverse rollen leveren om met elkaar te gaan doen dat wat daadwerkelijk werkt?

Doelstelling

Uiteindelijk dient al ons werk in het teken te staan van één en hetzelfde doel, te weten: goede, duurzame woningen voor financieel minder draagkrachtigen. Ofwel, de duurzame exploitatie van de sociale huurwoningvoorraad op gezond bedrijfseconomische principes. Echter, uit de huidige manier van samenwerken tussen de diverse betrokken partijen blijkt dit niet. De controle over 2016 is nogal problematisch gebleken; meer dan 40% van de jaarrekeningen kon niet op tijd worden afgerond. Hoe komen we als keten weer in beweging en schudden we de verkramping los?


Geen handhaving van de status quo
Wat kunnen we leren van hoe het rapportageproces verlopen is? Hoe kunnen we ophouden met de 'aan wie het ligt' puck heen-en-weer te schieten? Wat gaan we doen om er gezamenlijk zorg voor te dragen dat de controle over 2017 aanzienlijk wordt verbeterd, zowel in proces als in inhoud? En dat wat we opleveren ook echt gelezen wordt en waarde toevoegt aan de keten van betrokkenen?

Bestemd voor


bestuurders en/of financieel(eind)verantwoordelijken, leden van Raad van Commissarissen en controlerend accountants bij woningcoöperaties