Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

 • COSO ERM 2017

  Welke impact heeft het vernieuwde raamwerk?

 • € 395,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor leden: leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • € 495,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor niet-leden: alleen leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • 4 december 2017 - Rotterdam
 • 15:30 - 20:00
 • 4
 • Advanced help

  Fundamental: cursussen die gevolgd kunnen worden zonder uitgebreide ervaring met het onderwerp. Een groot deel van deze cursussen is op postdoctoraal niveau.

  Advanced: verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s die fundamentals beheersen.

  Expert: verdieping voor senior financial executives (advanced +).

 • Openbaar accountants, Accountants in business, Intern accountants, MKB-accountants, Overige financieel professionals, Controllers, Auditor, Leden Management, Managerial controllers
 • Risicomanagement, Governance & assurance

Het vernieuwde COSO ERM raamwerk uit 2017 is niet meer een uitbreiding van het COSO internal control raamwerk. Er is afscheid genomen van de zeer bekende COSO-kubus en het nieuwe raamwerk integreert risicomanagement in het strategieproces van de organisatie.

Sinds de introductie van het COSO-raamwerk voor Enterprise Risk Management in 2004 heeft risicomanagement steeds meer nadruk gekregen binnen organisaties. Het 'Wereld Economisch Forum' kenschetst de huidige economische orde als toenemend volatiel, complex en ambigu. Het omgaan met externe en strategische risico's bepalen in het huidig tijdperk in steeds grotere mate het succes of de ondergang van organisaties. Het omgaan met deze risico's wordt meer en meer een strategisch vraagstuk. Hierop speelt het nieuwe COSO ERM-raamwerk in.

Het nieuwe raamwerk besteedt expliciet aandacht aan de relatie tussen de keuze van de strategie en het formuleren van prestatie-eisen enerzijds en de daaraan gekoppelde risico's anderzijds. In de masterclass zal het nieuwe raamwerk worden toegelicht en zal worden ingegaan op de praktische consequenties van het toepassen van het nieuwe 2017 COSO ERM raamwerk.

Doelstelling

Na afloop van deze cursus heeft u kennis van zicht op de betekenis van:

 • de inhoud van het COSO ERM 2017 raamwerk
 • de relatie tussen strategievorming, prestatie- en risicomanagement

Inhoud

 • De vijf componenten van COSO ERM 2017
 • De twintig principes van het COSO ERM 2017
 • Toepassing van het vernieuwde COSO ERM raamwerk
 • Bestemd voor

  Financial executives en accountants die betrokken zijn bij strategisch risicomanagement.