Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

 • Workshop AVG-GDPR

  Wees op tijd compliant! *nieuw*

 • € 395,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor leden: leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • € 495,00 (vrij van btw) help

  Prijs voor niet-leden: alleen leden van NBA en VRC nemen deel tegen gereduceerd tarief.

  Alle cursussen van NBA-VRC Opleidingen zijn vrijgesteld van btw.

 • 27 maart 2018 - Amsterdam
 • 15:30 - 20:00
 • 4
 • Advanced help

  Fundamental: cursussen die gevolgd kunnen worden zonder uitgebreide ervaring met het onderwerp. Een groot deel van deze cursussen is op postdoctoraal niveau.

  Advanced: verdieping op specifieke onderwerpen, voor RA’s, AA’s en RC’s die fundamentals beheersen.

  Expert: verdieping voor senior financial executives (advanced +).

 • Accountants in business, Overige financieel professionals, Controllers, Managerial controllers
 • Risicomanagement, Finance in business, Ethiek & regelgeving, IT & assurance

 • RC's ontvangen een korting van 100 euro op de prijs voor niet-leden

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging van kracht. Non-compliant organisaties hangt het risico van een fikse boete boven het hoofd. De nieuwe wetgeving is in opzet niet heel ingewikkeld. De interpretatie wel, een feest voor juristen. Er bestaat (nog) veel vrijheid bij de invulling en uitvoering. Ondertussen moeten bedrijven praktisch aan de slag. Deze workshop biedt een pragmatische handreiking.

Doelstelling

Na afloop van de workshop heeft u antwoord de volgende vragen:

 • Hoe ga je om met de wetenschap dat volledige inventarisatie van data vrijwel onmogelijk is?
 • Hoe bereik je ondubbelzinnig en betekenisvol eigenaarschap van gegevens?
 • Welke eisen kun je stellen aan derde partijen met wie gegevensuitwisseling plaatsvindt en wat doe je als blijkt dat de gegevens daar niet in veilige handen zijn?
 • Hoe bewerkstellig je bij het wissen van gegevens dat de integriteit van database, applicaties, interfaces en geaggregeerde informatie intact blijft?
 • Hoe blijf je binnen de termijn van beantwoording? Waarom zijn wettelijke bewaartermijnen en andere uitzonderingen meestal geen ontsnappingsroute voor uitstel?

Inhoud

In deze workshop komt aan de orde:

 • De basistheorie en stand van zaken rond AVG en GDPR;
 • Gegevensinventarisatie, data eigenaarschap, classificatie en vaststellen proportionele beveiligingsmaatregelen;
 • Informatiemanagement, in het bijzonder transparantie, accountability en het 'recht op vergetelheid';
 • Gebruik van het internationaal erkende COBIT raamwerk en andere bruikbare tooling;

Bestemd voor

CFO's, controllers en financiële professionals die in hun eigen organisatie aan de slag moeten met de verplichtingen uit hoofde van AVG.