Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

NBA-VRC

NBA-VRC is een samenwerking tussen de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en de Vereniging van Registercontrollers (VRC). De doelgroep bestaat uit ruim 9.000 accountants in business (RA/AA) en ruim 4.000 registercontrollers (RC). Allen financieel professionals die hun vakkennis willen bijhouden en aanscherpen.

Dit samenwerkingsverband ondersteunt hierbij door onder andere een breed aanbod van opleidingen, het vaktijdschrift MCA, branchegroepen en onderzoeken.

Daarnaast draagt NBA-VRC bij aan het onderlinge netwerk door middel van het Jaarcongres, BoardRoom Meetings (rondetafeldiscussies met CFO’s) en andere ledenbijeenkomsten (o.a. bij familiebedrijven).

Voor meer informatie en vragen kunt u terecht bij contact.

NBA-VRC Opleidingen

NBA-VRC Opleidingen ontwikkelt het cursusaanbod voor accountants in business en registercontrollers. NBA Opleidingen ontwikkelt het cursusaanbod voor openbaar accountants en intern accountants. Academie Publieke Sector ontwikkelt cursussen voor accountants en controllers werkzaam in of voor de publieke sector.

De drie cursuslabels werken nauw met elkaar samen en bieden ook gezamenlijk cursussen aan. Samen met de programmaraad en vaktechnici ontwikkelen wij nieuwe cursussen.

Mocht u toch bepaalde cursussen missen in ons aanbod, neem dan contact met ons op. Wij staan open voor uw suggesties!

Algemene Voorwaarden
Bekijk de algemene voorwaarden van NBA-VRC Opleidingen.