Samenwerking Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en Vereniging van Registercontrollers

Winkelmandje

0 product(en)  in uw winkelmandje

Permanente educatie (PE)

Voor RC's en RA's en AA's gelden afwijkende regelingen voor permanente educatie.

Permanente educatie voor RC

Vanaf 1 januari 2007 geldt de permanente educatieregeling voor registercontrollers. Het PE-reglement is van toepassing op alle RC’s die actief bij het arbeidsproces zijn betrokken. Een uitzondering vormen RC’s in het jaar van hun afstuderen en de twee daaropvolgende jaren.

Houd uw PE-punten bij op het besloten deel van de VRC

Permanente educatie voor RA en AA

Als accountant moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden.

RA's en AA's houden hun PE-punten bij op het besloten deel van de NBA